Artscène

Theater is een krachtig middel om vreemde talen te leren. Vanuit die visie startte Roeland vzw in 1993 met het project Artscène français. Drie jaar later kreeg het project een Engelse tegenhanger: Artscene English.

Het Artscène-project richt zich tot alle leerkrachten Frans en Engels die, ongeacht het taalniveau van hun leerlingen, met hun leerlingen een toneelvoorstelling willen brengen in het Frans of het Engels.

Getuigenissen en leuke herinneringen

flashmob
Artscene all english
Hakka
Artscene all english

Het jaarproject

De repetities verlopen normaal gezien wekelijks op school (40 uren).
Maar er kan ook gedacht worden aan projectweken. Hier zijn minimum 20 uren nodig om iets te kunnen uitwerken.
Als leerkracht kun je de groep zelf regisseren of kun je beroep doen op een toneelanimator van Roeland. Het project loopt van oktober tot mei.

  • max. 15 leerlingen van 13-18 jaar
  • de school betaalt de regisseur voor de repetities
  • Voor groepen groter dan 15 leerlingen: contacteer de projectverantwoordelijk zodat een oplossing op maat gevonden kan worden.

Ons jaarlijks toneelfestival

Eind april, begin mei breekt het moment suprême aan voor de toneelgroepen! Dan voeren ze hun stuk op tijdens onze jaarlijkse toneelfestivals in Gent. Ze bekijken ook de voorstellingen van de andere groepen, bespreken die tijdens de fora en nemen deel aan interactieve theaterworkshops.

  • Mix van Vlaamse en buitenlandse groepen.
  • Overnachting ter plaatse mogelijk.
  • De groepen die deel uit maken van het Franse toneelproject kunnen, indien ze dat wensen, ook deelnemen aan een buitenlands festival.

Contactpersonen

Projectcoördinator Artscene Engels: Lieve Haverbeke (lieve@roeland.be)

Projectcoördinator Artscène français: Barbara Eichperger (barbara@roeland.be)